Yerel Kalkınma Projesi

Öğretmen Kursları

ESG
5 dk
Ücretsiz
5 dk
Sosyal Sürdürülebilirlik
20 dk
Ücretsiz
5 Dersler
20 dk
ESG Raporlama
15 dk
Ücretsiz
Başlangıç
5 Dersler
15 dk
Yönetimsel Sürdürülebilirlik
15 dk
Ücretsiz
Orta
5 Dersler
15 dk
Çevresel Sürdürülebilirlik
15 dk
Ücretsiz
Başlangıç
5 Dersler
15 dk
Başlangıç
5 Dersler
28 dk